Co przetwarzamy

Za pomocą rozbudowanej logiki System Analiz Transakcji przekształca pliki Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości na formę popularnego arkusza kalkulacyjnego Excel.

 

Pozyskiwanie danych z RCiWN w standardowy sposób jest niezmiernie uciążliwe. Należy przeglądnąć setki opisów transakcji, aby wysortować informacje istotne i ręcznie przenieść je do formy elektronicznej. Dodatkowym utrudnieniem jest różnorodność plików rejestru, których formaty i układy prezentacji danych zmieniają się wraz z regionem, ale także i w czasie. W tym układzie, istnieje potrzeba stworzenia narzędzia, które za pomocą procedur informatycznych przetworzy opisy transakcji. Temat jest tak trudny, jak duża jest różnorodność, którą napotykamy. Podjęliśmy się próby zbudowania takiego narzędzia i odnieśliśmy już pierwsze sukcesy.

 

System potrafi odczytać różne formaty plików RCiWN, dokonać ich analizy, sortować i podać wynik w sposób uporządkowany. Ale to nie wszystko. System wskazuje też: oczywiste błędy w zapisach źródłowych, informacje opisowe mogące mieć wpływ na poziom ceny, podpowiedzi dla niepodanych informacji. Tak przetworzony plik może być podstawą do dalszej obróbki statystycznej, a wyszukiwanie (już na tym poziomie analizy) transakcji staje się proste.

 

Wymagania dla pliku przetwarzanego w Systemach Analiz Transakcji

 

Plik przekazywany do przekształcania musi być:

  • oryginalny – musi pochodzić z oryginalnego źródła RCiWN,
  • nie zmieniany – w przypadku ingerencji w strukturę pliku (wprowadzanie własnych poprawek, usuwanie, zmiany formatu) tracimy znaki niewidoczne i nie drukowane, które mogą uniemożliwić dokonanie prawidłowej analizy i przekształcenia,
  • nieuszkodzony – w przypadku uszkodzenia wewnętrznej struktury pliku poprawna analiza pliku będzie prawdopodobnie niemożliwa.

 

UWAGA: Przetwarzany plik powinien dotyczyć obszaru wyłącznie jednej gminy. W przypadku konieczności analizy kilku gmin należy zamówić odrębne pliki.

Przekształcane typy plików:

   Typ A   

 

Przekształcany format plików: txt, pdf

 

Plik w formacie .TXT lub .PDF, układ strony – pionowy, nie posiada wbudowanych tabel. Sposób wyrównania – do strony lewej. Tekst jest podzielony na bloki parametrów: transakcji, nieruchomości a w nich wcięte kolejne bloki parametrów działek, budynków i lokali. W wierszach podawana jest nazwa parametru a następnie jego wartość, która może być umieszczona w jednym lub w kilku wierszach, po zawinięciu linii.

Plik .txt

Plik .txt

.txt
Plik .pdf

Plik .pdf

.pdf

   Typ C  

 

Przekształcany format pliku: pdf

 

Plik w formacie .PDF, układ strony – pionowy, nie posiada wbudowanych tabel. Dokument rozpoczyna się nagłówkiem o treści „Ceny nieruchomości stan na dzień …”. Poszczególne transakcje rozpoczynają się kolejnym numerem i nazwą miejscowości pisanych pogrubioną i powiększoną czcionką.

Plik .pdf

Plik .pdf

.pdf

   Typ E  

 

Przekształcany format pliku: pdf

 

Plik w formacie  .PDF, układ strony – poziomy, nie posiada wbudowanych tabel, teksty silnie rozdzielane liniami poziomymi. Tekst jest podzielony na bloki parametrów dotyczących kolejno: transakcji, nieruchomości, gruntu, lokali i budynków. W wierszach górnych podawane są jest nazwy parametrów a w dolnym ich wartości.

Plik .pdf

Plik .pdf

.pdf

   Typ F  

 

Przekształcany format pliku: rtf

 

Plik w formacie tekstowym .RTF, układ strony – pionowy, dane prezentowane są w tabelach. Tabele dotyczą odpowiednio: transakcji, działek, budynków i lokali. Tabela opisująca transakcję poprzedzona jest nagłówkiem podającym identyfikator transakcji.

Przygotowanie pliku do przetworzenia wymaga zapisania go do postaci dokumentu Word o rozszerzeniu .DOCX.

Plik .rtf

Plik .rtf

.rtf

   Typ L  

 

Przekształcany format pliku: pdf

 

Plik w formacie  .PDF, układ strony – pionowy, posiada wbudowane wyraźnie od siebie oddzielone tabele. Można wyróżnić tabele “Transakcje”, “Lista nieruchomości” “Działki” ”, Budynki” i „Lokale”.

Plik .pdf

Plik .pdf

.rtf

   Typ Poz  

 

Przekształcany format pliku: pdf

 

Plik w formacie  .PDF, układ strony – pionowy, posiada wbudowane wyraźnie od siebie oddzielone części opisowe „Transakcja”, “Nieruchomość – przedmiot transakcji” “Działki nieruchomości” ”, Budynki nieruchomości” i „Lokale nieruchomości”.  Dokument rozpoczyna się nagłówkiem o treści „Wypis z rejestru cen i wartości nieruchomości …”

Plik .pdf

Plik .pdf

.rtf

Potencjalny zakres przetworzeń w Systemach Analiz Transakcji (SAT) – wg producentów oprogramowania RCiWN

 

*  poszczególne kolory oznaczają odmienne typy plików