Jak to działa

Cztery kroki do sukcesu

  1. Wskaż dokument źródłowy Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

  2. Uruchom analizę wstępną i proces parsowania dokumentu.

  3. Pobierz plik wynikowy w formacie Excel.

  4. Analizuj dane masowe.

Przykład pliku źródłowego RCiWN i jego wersji przetworzonej w formacie Excel
PLIK ŻRODŁOWY

PLIK ŻRODŁOWY

Plik RCiWN: .TXT
PLIK WYNIKOWY

PLIK WYNIKOWY

Plik Excel: .XLSX