Dokumenty alternatywne

Stwierdzenie zgodności układu danych pomiędzy Twoim dokumentem źródłowym RCiWN, a prezentowanym wzorem dokumentu alternatywnego oznacza, że przedmiotowe dane można przekształcić w naszym systemie, jednak wymagana jest ich zamiana w PODGiK.

 

Poniżej zestawiono wzory dokumentów alternatywnych RCiWN wydawanych przez PODGiK (nie przekształcane w SAT) oraz ich wersje podstawowe (przekształcane w SAT). Jeżeli posiadasz plik źródłowy, zgodny z jednym z prezentowanych wzorów dokumentów alternatywnych, to oznacza, że oprogramowanie zainstalowane w PODGiK-u, skąd pobrano plik, ma możliwość wygenerowania zamiennie pliku podstawowego. Zamień go, na plik zgodny z odpowiadającym mu wzorem dokumentu podstawowego, a wtedy przekształcenie w SAT stanie się możliwe.

Dokument alternatywny .DOC

institution

Typ A  - dokument podstawowy .TXT

Dokument alternatywny .DOC

institution

Typ C  - dokument podstawowy .PDF

Dokument alternatywny .DOC

institution

Typ F  - dokument podstawowy .RTF

Dokument alternatywny .DOC

institution

Typ L  - dokument podstawowy .PDF

Dokument alternatywny .PDF

institution

Typ F  - dokument podstawowy .RTF

Dokument alternatywny .PDF

institution

Typ L  - dokument podstawowy .PDF

Dokument alternatywny .RTF
(układ poziomy)

institution

Typ F  - dokument podstawowy .RTF

Dokument alternatywny .XLS

institution

Typ C  - dokument podstawowy .PDF

Dokument alternatywny .XLS

institution

Typ E  - dokument podstawowy .PDF

Dokument alternatywny .XLS

institution

Typ F  - dokument podstawowy .RTF