Satopedia

Co to jest Systemy Analiz Transakcji?

Systemy Analiz Transakcji (SAT) to internetowy serwis, automatycznie przekształcający różnorodne zapisy Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) na jednorodną, sortowalną formę Excel.

 

Co Ty będziesz miał z zastosowania Systemy Analiz Transakcji?

  • wiedzę o rynku cen transakcyjnych dowolnego obszaru kraju;
  • błyskawiczną możliwość analizy nawet tysięcy danych;
  • możliwość wyszukania obiektów nietypowych na dużych obszarach;
  • olbrzymią oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnych sposobów przeglądania;
  • własną bazę danych z możliwością ciągłego jej powiększania.

 

Jakie typy plików źródłowych są przetwarzane przez Systemy Analiz Transakcji?

Plikiem źródłowym dla przetworzenia mogą być pliki w formatach .TXT, .PDF, .RTF. Bardzo istotny jest jednak sposób prezentacji danych. Wykaz plików dla których opracowano już parsery i możliwe jest ich przetworzenie, znajdziesz tutaj.

 

Co jest wynikiem przetworzenia przez Systemy Analiz Transakcji?

Wynikiem przetworzenia jest plik Excel (.xlsx), w którym poszczególne transakcje opisane są w kolejnych wierszach, zawierających wszystkie informacje pliku źródłowego. Przykłady plików źródłowych oraz ich przetworzonych wersji wynikowych, znajdziesz tutaj.

 

Dla kogo stworzono Systemy Analiz Transakcji?

SAT został stworzony dla rzeczoznawców majątkowych oraz innych osób potrzebujących wielowątkowo analizować rynki cen transakcyjnych.

 

Jaki jest zasięg terytorialny przetwarzania przez Systemy Analiz Transakcji?

Za pomocą usługi SAT można przekształcać pliki RCiWN na terenie całego kraju.

 

Co to jest parser?

Procedura informatyczna dokonująca analizy składniowej danych wejściowych, w celu przetworzenia tekstu w strukturę danych, dla potrzeb analiz i tworzenia baz danych.

Jak dokonać przekształcenia danych w Systemach Analiz Transakcji?

Użytkownik musi posiadać na swoim komputerze oryginalny (nie uszkodzony) plik RCiWN oraz dostęp do Internetu. Wymagane jest zalogowanie się na stronie www.analizysat.pl, wybranie zakładki przetwarzanie danych i wskazanie pliku do przekształcenia, to wszystkie czynności konieczne do wykonania. Całością zajmą się niewidoczne, bo działające w tle, wyspecjalizowane procedury informatyczne zapewniające najwyższą jakość usługi.

 

Wymagania dla pliku przetwarzanego w Systemach Analiz Transakcji

Plik przekazywany do przekształcania musi być:

  • oryginalny – musi pochodzić z oryginalnego źródła RCiWN,
  • nie zmieniany – w przypadku ingerencji w strukturę pliku (wprowadzanie własnych poprawek, usuwanie, zmiany formatu) tracimy znaki niewidoczne i nie drukowane, które mogą uniemożliwić dokonanie prawidłowej analizy i przekształcenia,
  • nieuszkodzony - w przypadku uszkodzenia wewnętrznej struktury pliku poprawna analiza pliku będzie prawdopodobnie niemożliwa.

 

UWAGA: Przetwarzany plik powinien dotyczyć obszaru wyłącznie jednej gminy. W przypadku konieczności analizy kilku gmin należy zamówić odrębne pliki.

 

Co (jakie rodzaje plików) można przekształcać w Systemach Analiz Transakcji?

Można przekształcać pliki, dla których stworzono już parser (dedykowaną procedurę informatyczną). O możliwości przekształcenia i wewnętrznej zawartości pliku (ilości transakcji) poinformuje Cię analiza wstępna, dokonywana każdorazowo przed przekształceniem właściwym.

 

Jak pobrać przekształcony w Systemach Analiz Transakcji plik wynikowy?

Aby pobrać przekształcony plik, należy kliknąć na jego ikonę w metryce “przekształcenia” i zapisać na własnym komputerze. Pobrania własnych plików mogą być wielokrotne i nie są niczym ograniczone.

 

Kto ma dostęp do przetworzonych danych w Systemach Analiz Transakcji?

Wszystkie przetworzone dane gromadzone są na specjalnie wydzielonych, indywidualnych przestrzeniach użytkowników. Dostęp do wydzielonych przestrzeni danych możliwy wyłącznie przez użytkownika znającego „login” oraz „hasło”. Systemy Analiz Transakcji nie mają dostępu do przestrzeni indywidualnych, zatem: nie gromadzą przetworzonych danych, nie tworzą bazy danych, nie udostępniają ich innym użytkownikom.

 

Czy usługę przekształcenia danych w Systemach Analiz Transakcji można dokonywać na kilku komputerach?

Tak. Usługa jest związana z użytkownikiem, zatem może on dokonywać przekształceń z dowolnych miejsc i komputerów bez ograniczeń.

 

Jak oznaczać zakres przekształconych danych w Systemach Analiz Transakcji?

Każde przekształcenie danych odnotowywane jest w systemie i widoczne dla użytkownika w postaci metryki pliku przekształconego. Za pomocą specjalnych procedur informatycznych metryka pliku przekształcanego (data, nazwa) uzupełniana jest o załącznik (plik excel), ilość transakcji w pliku z podziałem na rodzaje nieruchomości (niezabudowane, zabudowane i lokalowe) oraz datę najwcześniejszej i najpóźniejszej transakcji. System pamięta historyczne metryki plików, co zawsze dostępne jest dla użytkownika, po zalogowaniu na stronie www.analizysat.pl.

Gdzie można zamówić plik RCiWN przekształcany w Systemach Analiz Transakcji?

Plik RCiWN można zakupić we właściwych miejscowo Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

W jakim formacie należy zamówić plik RCiWN, aby możliwe było jego przekształcenie w Systemach Analiz Transakcji?

Pliki RCiWN pozyskiwane w PODGiK mogą być wydawane każdorazowo w kilku formatach i układach. Dlatego, konieczna jest znajomość formatów i układów już przekształcanych plików, aby pozyskać taki format, dla którego w SAT opracowano już stosowny parser. Wykaz plików, dla których opracowano już parsery i możliwe jest ich przetworzenie, znajdziesz tutaj.

 

Kto można pozyskać plik RCiWN przekształcany w Systemach Analiz Transakcji?

Plik RCiWN może zakupić rzeczoznawca majątkowy oraz każda inna osoba, która uprawdopodobni swój interes prawny.

Jaki jest koszt przekształcania w Systemach Analiz Transakcji?

Koszt przetworzenia uzależniony jest od ilości transakcji w pliku. Koszt przetworzenia jednej transakcji szczegółowo określony jest w cenniku na stronie www.analizysat.pl, jednak jest to koszt kilkukrotnie niższy od kosztu ręcznego przepisania danych. Dla Użytkowników, którzy przekształcają w sposób ciągły duże ilości transakcji, przewidziany jest system rabatowy, uzgadniany indywidualnie.

 

Jaki jest sposób płatności za przekształcania w Systemach Analiz Transakcji?

Za zrealizowane przekształcenia danych – zestawiane zbiorczo dla każdego okresu rozliczeniowego, wystawiane są faktury VAT na określonego w arkuszu rejestracyjnym odbiorcę usługi.
Możliwe są rozliczenia wielu użytkowników w ramach jednej firmy.

 

Jaka jest opłata abonamentowa w Systemach Analiz Transakcji?

Opłaty w serwisie dotyczą wyłącznie dokonanych przetworzeń i nie ma innych ukrytych opłat, w tym opłat abonamentowych.